Bättre Text AB vet varför och hur bra språk skapar lönsamhet och förtroende. Vi är examinerade språkkonsulter i svenska och arbetar med att skapa bättre texter och bättre skribenter. Utan pekpinnar arbetar vi långsiktigt och lustfyllt med att hjälpa dig utveckla ditt skrivande eller kommunikationen på din arbetsplats. Detta gör vi eftersom vi är övertygade om att bra saker händer när människor förstår varandra.

Kontakt

Hanna Selinder 070-336 74 10
Lisa Rönnblom 070-312 50 69

info@battretext.se

www.battretext.se