Bocamic

Bocamic Konferenser & Möten är en konferens- och bokningsbyrå i Skellefteå. Företaget startades sommaren 2008 och under det första 1,5 året verkade vi som ett BIC-företag. Bocamic hjälper sina kunder med enkla och genomtänkta lösningar kring bokning, administration och logistik inför kundens möte eller konferens. Vi arbetar för att skapa en effektivare mötesverksamhet ute hos våra kunder. Vi bidrar till att skapa smartare, mer genomtänkta och lyckade möten. Vår målsättning är att frigöra mer tid för kunden och kunna bidra med kunskap och nytänk i deras mötesverksamhet. Tack vare vår goda marknadsöverblick och nära samarbete med våra mötesleverantörer kan vi skapa fler möjligheter inför kundens möte. Vi följer branschens utveckling och försöker alltid hitta nya, unika sätt att mötas.

2017-07-13T12:31:33+00:00