Att vara miljövänlig skall vara lätt!  Vi på Caicla strävar mot att bidra till en bättre miljö genom att göra återvinningsprocessen smidigare och mer tidseffektiv. Våra kunder sorterar hemma i ett enkelt system som vi tillhandahåller, vi sköter upphämtningen, transporten och återvinningen. Tillsammans med våra kunder ska vi göra Umeå och Sundsvall till de städer som är bäst i Sverige gällande källsortering och återvinning!

Isak Björnström, Caicla AB

Mobil: +46 738 336 288

E-mail: isakbjornstrom@caicla.se, info@caicla.se

Hemsida: www.caicla.se