Samverkanskollen

Digitalt verktyg för samverkan

 

Samverkanskollen utvecklar ett digitalt verktyg för effektiv samverkan mellan människor, företag och organisationer.

Samverkanskollen skapar förutsättningar för lyckade samarbeten genom en kartläggning för att skapa samsyn, visualisering av aktiviteter samt automatisk uppföljning på hur samarbetet går.

En organisations främsta resurs är medarbetares förmåga att samarbeta och samskapa. Dagens arbetsmarknad präglas av att vara dynamisk och rörlig – vi samarbetar idag 50% mer än vad vi gjorde för 20 år sedan. Nya konstellationer med olika förmågor, resurser och förväntningar ska inte vara ett hinder utan tvärtom – med rätt förutsättningar leder effektiva samarbeten till högre tillväxt, innovation samt en möjlighet att lösa de utmaningar vi står inför.

KONTAKT;

Evelina Mattsson

e-post; kontakt@samverkanskollen.se

mobil; 076-133 76 02

 

 

Share the page:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Other BIC companies

Previous
Next