Glad Reklam

Vad är speciellt med Glad Reklam?

Vi kläcker annorlunda marknadsföringsidéer. I samarbete med reklambyråer och ett starkt frilansnätverk genomför vi våra idéer också. Vi utmärker oss för att vi gör det oväntade och använder oss av alternativa marknadsföringsmetoder. Vi hoppas att du får en tydlig bild av vad vi menar med annorlunda idéer om tittar på våra uppdrag.

Målet med vår reklam:

1. Överraska mottagaren
2. Väcka positiva känslor hos mottagaren
3. Få mottagaren att sprida vidare budskapet
4. Uppnå fler sekundära effekter, t ex medial uppmärksamhet

Vår typ av marknadsföring passar bäst för de som vill positionera sig som en uppstickare. Vi ser oss själva som en uppstickare i reklambranschen och arbetar gärna med såna företag inom andra branscher.

Har du en spännande utmaning som du vill att vi ska lösa?

Victor Hillebjörk
Idékläckare
070-319 36 29
victor@gladreklam.se

2017-07-13T11:53:21+00:00