MinFarm låter privatkunder beställa närproducerade råvaror online, direkt från lokala gårdar!

MinFarm ger konsumenter och bönder chansen att skapa ett lokalt, säsongsanpassat och hållbart livsmedelsnätverk tillsammans. Vi samlar ihop ett kollektiv av jordbrukare och presenterar dem och deras varor på vår onlinegårds-butik, där kunderna kan lägga sin beställning. Under sommaren har de möjlighet att stifta närmare bekantskap med bönderna genom gårdsbesök samt uppdateringar genom nyhetsbrev. När råvarorna är redo möts bonden och kunden på en centralt belägen upphämtningsplats.

När man handlar genom MinFarm får man tillgång till äkta råvaror som man vet precis varifrån de kommer och man kan försäkra sig om att man stöttar lokala bönder, hållbar odling, god djurhållning och ett levande svenskt jordbruk.

April 2014 lanserades tjänsten tillsammans med gårdar i Jämtland och Västerbotten.

Läs mer på: www.minfarm.se eller följ oss på www.facebook.com/minfarmse

Kontakt:

090- 77 00 66

Producent@minfarm.se

Kundservice@minfarm.se