Cura Nord är ett Norrländskt konsultföretag med visionen att det inte ska finnas personalbrist i organisationer som hjälper människor i behov. Företaget hjälper organisationer att hitta socionomkompetens och tillsammans med deras socionomkonsulter har de goda förutsättningar att skapa långsiktig förändring och bättre liv för människor i behov.

Kontakta Cura Nord

Joakim Södermark, Konsultchef
070-586 74 47
joakim.sodermark@curanord.se

Lina Forsberg, Konsultchef
070-214 37 08
lina.forsberg@curanord.se

Tommy Eriksson, VD
070-696 70 22
tommy.eriksson@curanord.se

www.curanord.se