Cura Nord är ett Norrländskt konsultföretag med visionen att det inte ska finnas personalbrist i organisationer som hjälper människor i behov. Företaget hjälper organisationer att hitta socionomkompetens och tillsammans med deras socionomkonsulter har de goda förutsättningar att skapa långsiktig förändring och bättre liv för människor i behov.
curanord.se

Joakim Södermark, Konsultchef
+46(0)70-586 74 47
joakim.sodermark@curanord.se
Lina Forsberg, Konsultchef
+46(0)70-214 37 08
lina.forsberg@curanord.se
Tommy Eriksson, VD
+46(0)70-696 70 22
tommy.eriksson@curanord.se