Välkommen till BIC Factory!

BIC Factory arbetar för att upptäcka och stödja unga, lovande entreprenörer som vill starta egna företag i Umeå. Hos oss får du stöd och vägledning i att starta upp och utveckla ditt företag under två års tid. Vi erbjuder en kreativ miljö med prisvärda lokaler, behovsanpassad coachning och tillgång till ett starkt nätverk. Dessutom får du sitta tillsammans med likasinnade som du kan bolla idéer och utbyta erfarenheter med.

Resultat som talar sitt tydliga språk

0 företag
Antal företag BIC Factory har hjälpt sedan starten 1998. Entreprenörerna driver idag sammanlagt 123 aktiva bolag.
0%
En klar majoritet av företagen har sitt säte i Umeåregionen, även efter BIC-tiden.
0 mnkr
Så mycket omsatte de 49 största bolagen per 20181001.
0 anställda
Antalet anställda i de aktiva bolagen.

Följ oss på sociala medier!