Medfinansieras av Europeiska unionen

Tillgänglighet

BIC Factory står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskrivs hur BIC Factory uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Text till tal

All text som är tillgänglig på hemsidan går att markera och spela upp. Detta stöd fungera på datorer, surfplattor och smartphones. Observera att ljudet på din enhet måste vara påslaget, vissa smartphones spelar inte upp ljud från webbläsaren om telefonen är satt i stör ej-läge.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.bicfactory.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt en dag.

Du kontaktar oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Vår ambition med utvecklingen av denna webbplats, som lanserades i början av 2021, är att den ska vara förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad gäller innehåll som inte är helt tillgängligt åberopar BIC Factory undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Webbplatsen publicerades den 29 april 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 31 augusti 2021.