Medfinansieras av Europeiska unionen

FÖRETAG DRIVER SKOGSNÄRINGEN MOT EN HÅLLBAR RIKTNING

Björn Edlund

Brännatjärnen Skog och Utbildning är ett kunskapsföretag inom skogsbruk som erbjuder utbildning och konsulttjänster till privata skogsägare och företag inom skogsnäringen. Företaget tar nu plats på företagsinkubatorn BIC Factory för vidareutveckling av bolaget.

– Skogsbruket idag är mer komplext än någonsin tidigare, vilket ställer höga krav på skogsägare och deras kompetens. Ska vi kunna hantera morgondagens utmaningar måste ett mer kunskapsstyrt skogsbruk implementeras. I min roll tar jag ett övergripande perspektiv på skogsbruk och dess relation till samhälle, ekonomi och miljö. Jag hjälper dem som arbetar med skogsbruk att tillämpa all den kunskap som genereras i akademin, som i sin tur hjälper kunden att ta informerade beslut för att nå de värden man vill producera i sin skog, säger Björn Edlund, Brännatjärnen.

Grundaren Björn Edlund har en bred skoglig bakgrund och är själv verksam skogsägare. Björn är jägmästare och skoglig doktor, har arbetat som skogstjänsteman, disputerat i skogshushållning och arbetat som universitetslärare på SLU vid Institutionen för skogens biomaterial och teknologi.

Som företagare på BIC Factory arbetar Björn bland annat med ett EU-projekt där han utvecklat ett kurspaket med digitala fortbildningsinsatser på ämnet multifunktionellt skogsbruk mot ökad hållbarhet till privata skogsägare. Projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och går ut på att utbilda skogsägare om hur de kan stärka biologisk mångfald, tillvarata sociala och kulturella värden och arbeta med klimatanpassning.

– Det känns väldigt roligt att få vara en del av BIC Factory. Genom det nätverk och affärsstöd som jag får ta del av kommer mitt företagande utvecklas i rätt riktning, säger Björn Edlund.

Läs mer på Brännatjärnens hemsida.

Share the post

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

The latest news