Medfinansieras av Europeiska unionen

Good results for our digital investment

Från vänster; Lena Öhlund, verksamhetsledare BIC Factory, Lena Hedman Rahm, Regionakademien, Kerstin Edvardsson, projektledare digital satsning BIC Factory

Vi driver sedan 2015 en digital satsning mot målgruppen unga entreprenörer, som nyligen har utvärderats av Regionakademien, som är specialiserade på att utvärdera projekt. Utvärderingen visar bland annat att företagen upplevt stor nytta med den digitala satsningen och att de med hjälp av projektets insatser bland annat utökat sina marknader och nått en större kundkrets.

– Vi har sedan starten haft som mål att rekrytera in åtta stycken digitala företag, vilket redan är uppnått. Sedan starten har vi också erbjudit olika insatser för att stärka företagen kopplat till det digitala temat, säger Kerstin Edvardsson, projektledare för den digitala satsningen.

– Att 100% av företagen med en digital affärsidé uppger att de gjort fler affärer tack vara digital marknadsföring visar att de tagit till sig och nyttjat det stöd och den inspiration som projektet bidragit med. Företagens svar på den enkät som vi gjort visar att det digitala temat är mycket uppskattat av entreprenörerna säger Lena Hedman Rahm, Regionakademien.

En uppföljning av våra resultat visar också att 112 företag och 170 unga entreprenörer hittills har fått stöd. De 43 största bolagen omsatte tillsammans 714 miljoner kronor och hade 399 personer anställda vid den senaste mätningen 2017-05-31. Entreprenörerna, som en gång i tiden startat upp via oss, driver idag sammanlagt 113 företag, varav 85 % med säte i Umeå (Källa: Allabolag.se).

– Vi är stolta, nöjda och naturligtvis mycket glada över att vi får vara med på ett hörn och bidra till att skapa mervärde för Umeås unga lovande entreprenörer och inte minst för regionen, säger Lena Öhlund, verksamhetsledare BIC Factory.

– Som utvärderare vill vi lyfta fram BIC som exempel när det gäller hållbarhet. BIC har lyckats med att skapa en miljö där entreprenörer med ursprung i olika länder, både kvinnor och män, kan känna tillhörighet och verka i inkubatorn. Dessutom har BIC, under det senaste året, låtit personer som stått utanför arbetsmarknaden bidra med sin kompetens för att utveckla verksamheten, säger Peter Hedman, Regionakademien.

Share the post

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

The latest news