Medfinansieras av Europeiska unionen

Good rating for digital investment in young people

BIC Factory har nyligen utvärderat sin treåriga digitala projektsatsning ”Unga entreprenörer gör digitala affärer”. Utvärderingen visar att företagen upplevt stor nytta med den digitala satsningen och att de med hjälp av projektets insatser bland annat utökat sina marknader och fått fler affärer. Bakom utvärderingen står Regionakademien, som är oberoende följeforskare specialiserade på att utvärdera projekt.

-Totalt har vi under treårsperioden hjälpt 26 nya företag, varav 13 företag gör digitala affärer, och sammanlagt har 51 nya arbetstillfällen skapats. Förutom att vi överträffat våra förväntade resultat, är det ännu mer glädjande att våra aktiviteter bidragit till positiva effekter för företagen i inkubatorn så som fler affärer och utökade marknader, säger Kerstin Edvardsson, projektledare för den digitala satsningen.

Med digitala affärsidéer avses de företag som arbetar med utveckling av digitala tjänster eller produkter och webbshopföretag. Specifikt för BIC Factory är att erbjudandet riktas till målgruppen unga entreprenörer som nyligen startat eller är på gång att starta företag.

-Såvitt vi vet är projektet unikt i det avseende att det tar ett helhetsgrepp på utvecklingen av ett mycket aktuellt område, utveckling av digitala affärsidéer hos den specifika målgruppen unga entreprenörer. Utvärderingen visar också att genomförandet av projektet har upplevts som väldigt positivt av företagen. Projektledningen upplevs som väldigt lyhörd och flexibel och ger ett anpassat stöd oavsett var i företagarprocessen man befinner sig i, säger Lena Hedman Rahm, Regionakademien.

-Det är fantastiskt kul att få bekräftelse på att vi bidrar till att skapa mervärde för regionens unga lovande entreprenörer, säger Lena Öhlund, verksamhetsledare BIC Factory.

Projektsatsningen har finansierats av Umeå Kommunföretag, Region Västerbotten och EU.

Share the post

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

The latest news