Medfinansieras av Europeiska unionen

FREE CE MARKING CONSULTATION FOR STARTUPS

Roberth Jonsson, grundare av Zatisfy, har flyttat in på BIC Factory. Företaget hjälper företag med CE-märkning.
Roberth Jonsson, Zatisfy

Bolaget Zatisfy AB vill hjälpa nystartade företag att på ett tidigt stadium påbörja arbetet mot en CE-märkt produkt. Erbjudandet ges till företag under dess första verksamhetsår och innebär en inledande kostnadsfri konsultation där det nystartade företaget beskriver sina utmaningar och ges konkreta råd om fortsatt arbete.  

– Som nystartad vet jag att man måste välja var man lägger sin tid vilket gör att det finns risk att arbetet med CE-märkning, som är ett kvitto på att produkten uppfyller alla relevanta krav som ställs på produkten, ses som något som kan göras senare när produkten nästan är klar. Jag vill dock poängtera att det är oerhört viktigt att arbetet påbörjas tidigt då detta kommer göra det enklare och billigare att skapa en säker produkt i slutändan. Jag vill därför hjälpa andra nystartade företag som utvecklar en produkt att få förståelse för och påbörja arbetet med CE-märkning tidigt, helst redan vid idéstadiet, säger Roberth Jonsson, grundare av Zatisfy. 

Zatisfy startade i mitten av 2018 och redan samlat på sig ett 10-tal kunder där storleken varierar, från den nystartade till den väletablerade miljardindustrin, både nationellt och internationellt. Bolaget satsar på att utveckla verksamheten och har sedan oktober 2018 tagit plats hos oss på  BIC Factory. 

Nystartade företag uppmanas kontakta Zatisfy, för att få veta mer om erbjudandet och boka uppstartsmötet, antingen genom att ringa eller genom att använda företagets hemsida  

För ytterligare info kontakta; 
Roberth Jonsson, Zatisfy, +46 (0) 70-579 00 27, roberth.jonsson@zatisfy.se  

Zatisfy AB vill skapa säkrare arbetsplatser runt om i landet och världen genom att hjälpa företag av alla storlekar med frågor som dyker upp kring CE-märkning och säkerhet för deras produkter. Zatisfy vill avdramatisera CE-märkningsprocessen och få den mer förståelig och begriplig. Tjänster som utbildning, konceptuella säkerhetslösningar på mobila maskiner, riskbedömningar och teknisk dokumentation som bruksanvisningar erbjuds via företaget Zatisfy. Företaget grundades i juni 2018 och har uppdrag med framstående produktägande kunder inom entreprenad- och lantbruksindustrin.  Grundaren Roberth Jonsson har i över tio år arbetat med produktutveckling, maskinsäkerhet och CE-märkningsfrågor. Roberth brinner för att, på alla sätt tillgängliga, skapa säkrare arbetsplatser runt om i världen och deltar t.ex. aktivt i arbetet med att utveckla maskinsäkerhetsstandarder genom deltagande i SIS tekniska kommitté TK282. Innan den nuvarande rollen som entreprenör och konsult arbetade Roberth närmast som projektledare och produktchef för alla styrsystem inom en stor koncern som utvecklar utrustning till grävmaskiner.  

 

Share the post

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

The latest news