Medfinansieras av Europeiska unionen

MEDTECH COMPANY PROVIDES FOR IMPORTER BORN AN IMPROVED QUALITY OF LIFE

Henrik Domellöf, grundare och vd på Trients AB
Henrik Domellöf, grundare och vd på Trients AB

Trients AB är ett medtechbolag specialiserat på skräddarsydd neonatal nutrition, det vill säga nutrition hos för tidigt födda bebisar. Lösningen baseras på avancerade algoritmer och är vetenskapligt bevisad att minska risken för flera kort- och långsiktiga komplikationer, så som allvarliga ämnesomsättningsrubbningar och försämrad utveckling av hjärnan.

– Ungefär en av tio barn föds för tidigt (innan vecka 37), vilket motsvarar cirka 15 000 000 bebisar varje år i hela världen. Att födas för tidigt är riskfyllt och ställer mycket höga krav på sjukvården. Skräddarsydd nutrition har under lång tid visat sig vara en viktig faktor för säkerställandet av god livskvalitet livet ut. Det är genom näring vi skapar goda förutsättningar för optimal kognitiv och kroppslig utveckling, som är grunden för ett friskt liv, säger Henrik Domellöf, grundare och vd på Trients AB.

Produkten är redan etablerad och har blivit en standard i Sverige och Island. Nu ska Trients, genom Henrik Domellöf, ta produkten ut i världen.

– Just nu fokuserar vi aktivt på Europa på grund av de likartade lagar och strukturer som finns mellan länder inom EU. Det finns även ett stort intresse från bland annat USA, Ryssland och Kina. Svensk neonatalvård har under lång tid gjort enorma framsteg och är en av världens främsta, mätt i överlevnadsgrad. För mig är det oacceptabelt att inte alla barn ska ha samma goda förutsättningar som de som föds i Sverige. Vår ambition är att säkerställa att alla bebisar, var de än föds, får en optimal start i livet och god hälsa livet ut, säger Henrik Domellöf.

Henrik tog i samband med företagsstarten hjälp av Almi Företagspartner Nord. Från och med årsskiftet har han tagit plats hos oss på BIC Factory.

Share the post

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

The latest news