Medfinansieras av Europeiska unionen

Newly started Umeå company helps companies with digital education

Pär Widmark och Elias Andersson, grundare av företaget Capivo
Pär Widmark och Elias Andersson, grundare av Capivo.

Capivo’s affärsidé är att hjälpa företag och organisationer att frigöra tid och resurser genom att digitalisera och administrera deras utbildningar.

Bakom företaget Capivo står Elias Andersson och Pär Vidmark, som även är grundare och vd för TeamNorr IT-partner.

-Trots att många idag har sett förtjänsterna med att arbeta med digitala utbildningar, är det få som vet hur man gör. Vi ser därför att det finns ett stort behov av en utbildningspartner som vet hur man digitaliserar och administrerar utbildningar, säger Elias Andersson, VD och grundare av Capivo.

Capivo riktar sig bland annat till industriföretag som ofta har stora utbildningsbehov, med många kravutbildningar som de är ålagda att genomföra. Det kan vara arbetsmiljöutbildningar och säkerhetsutbildningar.

-Dessa företag måste lägga väldigt mycket tid och resurser på att utbilda sin personal. Genom att digitalisera utbildningarna blir processen snabbare, smidigare och mer kostnadseffektiv. Dessutom blir utbildningarna tillgängliga via mobilen, vilket underlättar för företag som finns etablerade på flera orter och för anställda som är mobila, säger Elias Andersson.

-Bland kunderna idag finns bland annat Aptum där Capivo hjälper dem digitalisera deras säkerhetsutbildningar och träföretaget Martinsons som arbetar med att utveckla en introduktionsutbildning för nyanställd personal.

Elias Andersson har en bakgrund som gymnasielärare i svenska och historia och har jobbat som lärare sedan 2009. Under de senaste tre åren har han arbetat med distansutbildning mot företag. Det var under den tiden han såg potentialen i konceptet. När Elias sedan beskrev konceptet för Pär, som Elias sedan tidigare är bekant med, såg han som erfaren företagare potentialen i att ta idén vidare och starta företag. Det blev startskottet för Capivo som de idag driver tillsammans på BIC Factory, med Elias i spetsen.

– BIC Factory känns som en utmärkt plattform och en inspirerande miljö bland andra ivriga entreprenörer, säger Elias.

Share the post

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

The latest news