Medfinansieras av Europeiska unionen

Nytt företag på BIC vill bidra till ett bättre liv för människor i Norrland

Joakim Södermark, Lina Forsberg och Tommy Eriksson från Cura Nord, ett konsultföretag som hjälper organisationer att hitta socionomkompetens.
Från vänster; Joakim Södermark, Lina Forsberg, Tommy Eriksson

BIC Factory har fått en ny potentiell företagsstjärna i sitt hus, bemanningsföretaget Cura Nord. Bolaget arbetar för att skapa ett bättre Norrland genom att förse hela regionen med socionomkompetens. Tillsammans med socionomernas kompetens har de alla förutsättningar att skapa en långsiktig förändring och ett bättre liv för människor i Norrland menar dem.

Ägarna bakom bolaget Cura Nord är Tommy Eriksson, Joakim Södermark samt Lina Forsberg. De lärde känna varandra under sin utbildning till personalvetare vid Umeå Universitet.  De har alla tidigare burit på tanken om att starta bolag. Deras drivkraft är att få bygga sin egen framtid och företagskultur samt att testa på den livsstil som det innebär att vara företagare.

Vid årsskiftet gjorde de slag i saken och startade upp Cura Nord i Umeå. Tommy sade då upp sig från sin tjänst som näringslivschef i Ånge, Lina som HR-manager på Thomas Sabo och Joakim som områdeschef på Hemfrid i Stockholm.

Vad är det som är unikt med er jämfört med andra bemanningsföretag för socionomer?

– Först och främst arbetar vi för kompetensförsörjning i Norrland. Vår modell innebär att vi börjar med att ta in konsulternas kompetens, drivkraft och önskemål när vi letar uppdrag. På så sätt säkerställer vi att rätt person hamnar på rätt plats säger Tommy Eriksson. Vi arbetar dessutom med en tydlig kompetensutvecklingsmodell samt handledning till våra konsulter lägger Lina Forsberg till.

Vilka utmaningar har ni just nu?

– Vår utmaning just nu är att hitta en strategi för att nå ut till våra kunder samt ta marknadsandelar på en konkurrensutsatt marknad säger Joakim Södermark.

Share the post

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

The latest news