IT företag som skapar nästa generations databasverktyg som används inom  utbildningssektorn eller företagssektorn.