Medfinansieras av Europeiska unionen

BIC Factory stärker organisationen med digital projektledare

BIC Factory har nyligen beviljats medel för att driva projektet ”Unga entreprenörer gör digitala affärer” och stärker nu organisationen med Kerstin Edvardsson som digital projektledare. Kerstin kommer närmast från bolaget Revenues där hon bland annat har arbetat som affärsutvecklare med huvudfokus på marknadsstrategier, analys och strategisk problemlösning åt innovatörer och företag som befinner sig i en utvecklings -och tillväxtfas.

Kerstin är inget nytt ansikte på BIC Factory. Redan som student vid institutionen för medier och kommunikation gjorde hon praktik på BIC Factory och blev därefter periodvis extraanställd som assisterande verksamhetsledare.

”Det känns jättekul att få vara med och utveckla BIC Factorys digitala satsning. Jag ser fram emot att stötta, skapa förutsättningar och stimulera utvecklingen av digitala affärsmöjligheter hos företagen, även dem som inte verkar eller säljer digitalt idag. Sen trivs jag väldigt bra i atmosfären på BIC som är öppen, kreativ och prestigelös, så det ska bli roligt att få komma tillbaka”, säger Kerstin Edvardsson.

Fokus på digitala affärer

Elva miljoner kronor har tilldelats BIC Factory, Umeås inkubator för unga entreprenörer som tillhandahåller lokaler, stöd och nätverk till nystartade entreprenörer. Finansiärer är Umeå Kommun, Tillväxtverket (EU) och Region Västerbotten. Huvudman för projektet är Umeå Kommunföretag AB.

Det nya treårsprojektet kommer delvis att ha en ny vinkel och fokus ska ligga på unga drivna entreprenörer med digitala affärsidéer. Projektet ska underlätta för företagen som finns hos BIC Factory att sälja sina produkter och tjänster via digitala kanaler och på så vis nå en större kundkrets.

”Det innebär inte att vi utesluter andra affärsidéer, men målet är att stötta minst åtta företag som har digitala affärsidéer. Vi har ju redan mycket goda exempel på företag sprungna ur BIC Factory och som lyckats inom det området som t ex Rapunzel of Sweden, Supercat och E&E Glasses, utan att vi egentligen haft en medveten strategi kring denna målgrupps specifika behov. Projektets vinkel känns därför väldigt aktuell och tidsenlig”, menar verksamhetsledaren Lena Öhlund.

”Mycket bra att den långsiktiga satsningen på unga som vågar satsa på eget företagande nu kan fortsätta utvecklas hos BIC Factory. Umeå behöver fler unga företagare”, säger näringslivschef Roland Carlsson, Umeå kommun.

För att ta del av BIC Factorys hjälp måste entreprenören ansöka om plats, komma på intervju och presentera sig och sin affärsidé. Rekryteringsgruppen tar hänsyn till en rad olika faktorer i sin bedömning, däribland affärsidé, marknadspotential, skalbarhet samt inte minst personlig motivation och drivkraft.

Uppnådda resultat

BIC Factorys verksamhet startade 1998. Hittills har verksamheten i BIC Factory resulterat i 102 nya företag och mer än 150 individer har fått stöd. Dessa individer driver idag sammanlagt 93 aktiva företag, varav 87 % har sitt säte i Umeå och 88 % i Västerbotten. De 34 största företagen omsatte tillsammans 342 milj kr, och hade 194 anställda, i sina senaste bokslut 2013/2014. I Inkubatorn verkar för tillfället 12 företag, och totalt 19 entreprenörer, varav 13 kvinnor och 6 män.

Dela inlägget

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Senaste nyheterna