Medfinansieras av Europeiska unionen

BIC PRESENTERAR RESULTAT SOM HÅLLER ÖVER TID

BIC Factorys projektledning presenterar nya resultat bland företagen som startat upp sina verksamheter på BIC.
Lena Öhlund, verksamhetsledare och Kerstin Edvardsson, projektledare på BIC Factory. Foto: Kristoffer Pettersson (Stoffe Pettersson Media).

Umeås företagsinkubator för unga, BIC Factory, har fram till idag hjälpt 126 nya företag som startat upp sina verksamheter på BIC. För att mäta vilken effekt satsningen på unga entreprenörer har, så genomförs varje år en uppföljning av resultaten bland företagen. Färska siffror visar att entreprenörerna sprungna ur BIC Factory har startat ännu fler företag då de idag sammanlagt driver 141 aktiva bolag, 83 % av dem med säte i Umeåregionen. Dessa bolag genererar totalt 885 arbetstillfällen. Undersökningen visar också att den totala omsättningen för de 67 största bolagen har ökat med 200 miljoner från föregående år, från 1,2 miljarder kronor till 1,4 miljarder kronor (källa Alla bolag per 20-11-10). Sett över tid är 35 % av företagarna kvinnor vilket överstiger rikssnittet på 27 % och EU-snittet på 32 % (Källa Eurostat).

– Det är mycket glädjande att se att våra företag är livskraftiga, att det blir fler företag och att resultaten förbättras över tid. Vi får se nästa år om och hur coronapandemin påverkar siffrorna, men vad vi vet i dagsläget är det bara ett företag som har gått i konkurs till följd av det, säger Lena Öhlund, verksamhetsledare BIC Factory.

Nyligen har Regionakademien, som externa följeforskare, genomfört en halvtidsutvärdering av BIC Factorys projektsatsning ”Innovationshubb för unga entreprenörer”. Bland annat beskrivs BIC av entreprenörerna som ett nav som öppnar dörrar till nya kontakter och affärer.

– Vi sitter på en enorm skatt med alla de entreprenörer som startat hos oss och här finns en stor potential till ytterligare utbyte och samverkan. Vi vet att många av de tidigare BIC-företagen vill ge tillbaka och bidra till de nya företagen – något vi ska ta fasta på under 2021, berättar Kerstin Edvardsson, projektledare BIC Factory.

Dela inlägget

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Senaste nyheterna