Medfinansieras av Europeiska unionen

EOE OPENS THE DOORS TO STORE IN CENTRAL STOCKHOLM

A piece of Norrland in the middle of Stockholm. This is how EOE founders Emilia and Erik Lindmark describe their own store, which opens in January 2021 on Mäster Samuelsgatan 10. The barren nature of Norrland, translated into sparse elegance, has been the hallmark of EOE Eyewear since its inception in 2010. Now, for the first time, all customers, old and new, are invited deeper into EOE's unique world. When the doors open to the first own store, it happens at the best possible address - MästerSamuelsgatan 10 - in the middle of the neighborhood in Biblioteksstan, which in recent years has become the home address for several leading eyewear brands. But where other stores are just stores, EOE will offer something more.

- Coming to EOE should feel like coming home to a friend. Here we will highlight creative talents from Norrland, one week it can be an art exhibition with a sculptor from Norrbotten, the next a gig with a DJ in Stockholm exile. It will simply be a piece of Norrland in the middle of Stockholm, says Emilia Lindmark.

Butikskonceptet är en naturlig förlängning av den hållbara designgrund som EOE vilar på – inspiration från den norrländska naturen och ett tydligt fokus på materialval, form och detalj. Under de senaste åren har EOE flyttat fram positionerna inom hållbarhet och räknas idag som en av de viktigaste aktörerna på området. Detta kommer att bli tydligt också för kunderna som besöker butiken. Dels visuellt i form av en materialpalett inspirerat av vatten, jord, snö och berg, men också konkret genom att erbjudas möjlighet att lämna in sina uttjänta bågar som EOE sedan använder för att producera nya. Att EOE väljer att öppna butik just nu, mitt under rådande pandemi, är ytterligare ett kapitel i berättelsen om ett bolag som genom att göra saker lite annorlunda (eller ”eljest” som man säger i Norrland) bygger sin framgång. EOE har allt sedan starten haft god lönsamhet och under 2021 räknar man med att nå 60 miljoner SEK i försäljning. Bolaget drivs utan några externa ägare och så kommer det även fortsättningsvis att förbli.

- By owning and running the company ourselves, we can ensure that our core values permeate everything we do and that nothing stands in the way of us continuing our journey to make the most durable glasses on the market, and that the Norrland heritage continues to be reflected in all stages. , says Erik Lindmark.

Share the post

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

The latest news