Medfinansieras av Europeiska unionen

FRAMSTEG I RÖSTTRÄNING SKA MÄTAS FÖR ATT MOTIVERA ANVÄNDAREN. 

Att sjunga kräver övning! I röstträningsappen Vocalise gör användaren regelbundna övningar för att stärka kopplingen mellan kropp och röst, både röstövningar och fysiska övningar vilket gör sångträningen enkel och effektiv. Nu tar företaget bakom appen steget längre och driver på en ny idé för framstegsmätning. 

EVONS Creative Voice Solutions är företaget som har utvecklat appen och Esther von Schoenberg, grundare och VD, är operasångerska och har utvecklat Vocalise för att hon såg behovet med motivation och regelbunden träning för att utveckla sin röstteknik. 
– Vi har utvecklat en holistisk röstträningsapp som är forskningsbaserad och ska hjälpa användaren att systematiskt bli bättre och bygga hälsosamma vanor, säger Esther. 

Framstegsmätning 

Att träna men inte kunna mäta resultat kan påverka motivationen hos användaren. Därför arbetar företaget med att utveckla Vocalise så att användaren kan följa sin utveckling. Artificiell intelligens tillsammans med självskattning ger användaren en inblick i sina förbättringar och blir därmed mer motiverad och självständig.  

Viktigt med stöd 

EVONS Creative Voice Solutions fick i tidigt skede stöd av Almi och Region Västerbotten för att utveckla prototypen och är idag ett företag på BIC Factory som driver projektet ”Innovationshubb för unga entreprenörer” som finansieras av Umeå kommun, Umeå kommunföretag, Region Västerbotten samt EU. 
– BIC Factory har genom projektet haft möjlighet att stödja entreprenörer med innovativa idéer som skapar mervärde för deras produkter och tjänster och Esthers röstträningsmodul är ett gott exempel på detta, berättar Lena Öhlund, verksamhetsledare vid BIC Factory.  

Vocalise möter ett behov på marknaden och för att kunna utveckla funktionen för framstegsmätning har företaget sökt och blivit beviljat innovationsstöd från BIC Factory och Almi Nord.  
– Esther och hennes team är noggranna och strukturerade och fortsätter att utveckla produkten utifrån ett kundperspektiv. Det är självklart för mig som rådgivare att stötta företaget framåt, säger Andreas Bergéli, rådgivare på Almi Nord. 

Att stödet är viktigt råder det inga tvivel om. Esther menar att utan det hade det nog inte funnits någon produkt. 
– Det är en lång resa och det är svårt med kassaflöde, det handlar om att både utveckla produkten och dra in kunder. Det går inte så fort och det är kostsamt. Utan stödet vi får och har fått hade det varit svårt att komma någonstans, säger Esther. 

Dela inlägget

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Senaste nyheterna