Medfinansieras av Europeiska unionen

Två BIC företag i samarbete- vill minska slöseriet inom digitaliseringen

 

Företagen Thnx Innovation och Tensaii sitter grannar på BIC Factory och jobbar båda med digitalisering. Med deras gemensamma erfarenhet kan de leda utvecklingsprojekt där användaren är i centrum och där resultatet får en en hög verkningsgrad. De samarbetar med varandra därför att de har samma bild av hur man bedriver innovation och digitaliseringsprocesser. Tillsammans tänker de sig att de kan ta sig an större projekt med globala kunder. Vi tror på en modell som stärker oss, speciellt då vi arbetar med att lösa något som vi anser är ett stort samhällsproblem idag. De menar att det finns ett stort problem med dagens digitaliseringsprojekt, att det slösas ofantligt mycket pengar på att bygga fel projekt, på fel sätt, med fel teknik och med fel resurser.

“Det ligger i vår strategi att ta ansvar för att höja kompetensen hos våra kunder och därmed önskar vi att i framtiden får se bättre spenderade skattepengar och investeringar. Bara i vården kan digitaliseringen spara 180 miljoner per år om det görs på ett optimalt sätt”, säger Paul Alvarado Mendoza, VD på Tensaii AB

“Även dagens startups som arbetar med digitala innovationer har samma problem. När en entreprenör inom en verksamhet har en idé och startar sin resa är det ytterst viktigt att man har hög verkningsgrad på det man utvecklar. Så att man utnyttjar sitt sparsamma kapital så effektivt som möjligt. Lärandet från entreprenörens målgrupp behöver börja långt innan den första kodraden skrivits och man måste leverera de viktigaste funktionerna till sin målgrupp så snart man bara kan.”, säger Richard Lindberg, VD på Thnx Innovation AB.

Tensaii är experter på att förstå problem och behov genom designprocessen. Genom att inkludera användare i ett tidigt skede skapas användbara lösningar med större precision. Thnx Innovation jobbar med hög teknisk kompetens och lång erfarenhet av utvecklingsprocessen för att lösa problem med rätt teknik och i rätt ordning. Tillsammans kan de leda hela innovationsprocessen från behov till färdig produkt med hög verkningsgrad.

 

 

Dela inlägget

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Senaste nyheterna