Apberget var ett community på internet för ungdomar som startades upp av Markus Johansson, Peter Arkhult och Nichlas Löfdahl på BIC Factory. Apberget blev senare populärt på fler orter i Västerbotten och även senare i Stockholm och andra platser i Sverige. Även om communityt mest var riktat till ungdomar så hade sidan både barn och vuxna som medlemmar.

Apberget verkade på BIC under åren 2002-2004. År 2007 köpte VK upp bolaget för 10 miljoner kronor. År 2008 förärades bolaget med en Walk of Fame-stjärna.