Capivo hjälper företag och organisationer att frigöra tid och resurser genom att digitalisera och administrera deras utbildningar. Capivo riktar sig bland annat till industriföretag som ofta har stora utbildningsbehov, med många kravutbildningar som de är ålagda att genomföra. Det kan vara arbetsmiljöutbildningar och säkerhetsutbildningar.

Bakom företaget står Elias Andersson och Pär Vidmark, som även är grundare och vd för TeamNorr IT-partner. Elias Andersson har en bakgrund som gymnasielärare i svenska och historia och har jobbat som lärare sedan 2009. Under de senaste tre åren har han arbetat med distansutbildning mot företag. Det var under den tiden han såg potentialen i konceptet. När Elias sedan beskrev konceptet för Pär, som Elias sedan tidigare är bekant med, såg han som erfaren företagare potentialen i att ta idén vidare och starta företag. Det blev startskottet för Capivo.

KONTAKT:
Elias Andersson, grundare av Capivo
elias.andersson@capivo.se
+46(0)70-27 20 254
capivo.se