Din HR-partner erbjuder kvalificerat stöd inom personal- och organisationsfrågor. Du kan få hjälp med allt från att lösa det lilla personalproblemet till att förbereda den stora förändringen. Några tillfällen då en HR-partner gör nytta:

Företaget står inför viktiga beslut/förändringar – Verksamhetsförändringar, uppsägningar, omplaceringar, svåra samtal, riskbedömningar, förhandlingar, sjukskrivningar, rehabilitering är alla komplexa situationer som underlättas genom god kunskap om arbetslagstiftning och en genomtänkt personalpolitik.

Företaget behöver fokusera mer på sin kärnverksamhet – Prioritera bort HR-administration såsom anställningsavtal, intyg, policys, arbetsrutiner, introduktionsprogram för nyanställda, jämställdhets- och mångfaldsplaner etc.

Verksamhetsutveckling – Ge cheferna kunskap att bättre målstyra sina medarbetare genom att lära sig effektiv förhandlingsteknik, medarbetarsamtal och lönesamtal.

I vardagen – Ge chefer ett bollplank och stöd i löpande personalfrågor. Säkerställa att företaget hanterar HR på professionellt och lagenligt sätt.

Din HR-partner Elin Bjuhr

Umestan Företagspark, Hus 7

903 47 Umeå

E-post: elin@dinhrpartner.se

Mobil: 070-5450441

Webb: www.dinhrpartner.se