Varma relationer och rak kommunikation

Journalistik ska ifrågasätta, granska, spegla och berätta. Den ska stärka demokratin och göra möjligheterna till aktion ännu större. Jag vill berätta om det som är viktigt för oss människor idag, så att vi kan påverka vår morgondag.

För mig är det viktigt att nå ut till den målgrupp som avsändaren har för avsikt att nå ut till. Vare sig avsändaren är en dagstidning eller ett företag. Det gör jag lättast genom att använda ett rakt och enkelt språk, både i text och tal. Kommunikation och relationer är allt, det är vad världen byggs på och vad som påverkar hur vi människor mår. Därför brinner jag för att skapa varma relationer och rak kommunikation.