Medfinansieras av Europeiska unionen

Brännatjärnen

Skoglig utbildning och konsultverksamhet

Brännatjärnen arbetar med skoglig utbildning och konsultverksamhet. Bolaget drivs av Björn Edlund som är jägmästare och skoglig doktor. En del av verksamheten handlar om att (inom ramen för ett EU-projekt) utforma fortbildningsinsatser riktade till privata skogsägare gällande teman som klimatanpassning, ökad biologisk mångfald samt skogens sociala och kulturella värden. Brännatjärnen arbetar också med konsultuppdrag gällande frågor om utveckling av skogsteknik och skoglig logistik.

CONTACT
Björn Edlund
Tel nr: 070-270 19 78
E-mail: bjorn.edlund@brannatjarnen.se

Share the page:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Other BIC companies