Medfinansieras av Europeiska unionen

STORYACT AGENCY

Eventbyrå

Vi är en eventbyrå som hjälper kunder att skapa event och aktiveringar som stärker engagemanget och skapar arbetsplatser som sticker ut – en arbetsplats där alla vill jobba och dit kunderna lockas!

Vi följer dig från tidigt skede ända in i mål. Vi tar fram en helhetsanalys och strategi och erbjuder därför allt ifrån konceptutveckling och strategisk plattform till genomförande av event och mässor.

Vi är skickliga, erfarna och engagerade projektledare och producenter med passion för människan.

We Act to your Story. Välkommen till StoryAct!

CONTACT
Ellinor Thörngren
Tel nr: 070-544 17 17
E-mail: ellinor.thorngren@storyact.se

Josefine Rönngren
Tel nr: 070-616 90 08
E-mail: josefine.ronngren@storyact.se

Share the page:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Other BIC companies

Previous
Next