Om ImpHRove AB ImpHRove är en HR-byrå som drivs av oss, Lena och Maria, två personalvetare som vet att ett effektivt och resultatinriktat personalarbete bidrar till lönsamhet. Precis som man anlitar jurister vid avtalsskrivning och ekonomer vid bokslut är vår HR-byrå kundens val när man behöver råd och hjälp i sina personalfrågor. Våra tjänster omfattar:

  • Rådgivning till chefer och nyckelpersoner.
  • Att ta fram en grund för ett välfungerande personalarbete utifrån kundens behov.
  • Hantering av konkreta personalärenden som rehabilitering, misskötsamhet, konflikter mm.
  • Utveckling av kundens personalarbete så att organisation och medarbetare blir mer effektiv och lönsam.

För att sammanfatta våra tjänster: Vi hjälper företag att få rätt personal som gör rätt saker på rätt sätt. Om en besvärlig situation har uppstått hanterar vi det. Och när det är dags att bli ännu bättre hjälper vi till med det.

ImpHRove AB c/o Bic Factory

Tel: 090-14 11 00 Mobil: 070-592 06 11 Mail: maria@imphrove.se

Hemsida: www.imphrove.se