Service Node

Service Node gör platser och maskiner smartare och förenklar allt arbete med service och underhåll. Med hjälp av smarta taggar (s.k servicenoder) som bygger på NFC och QR-teknologi, kan användare enkelt komma åt digital underhållsinformation direkt i sin smartphone.

Målgruppen för tjänsten är bland annat fastighetsägare, serviceföretag och ägare av utrustning.

Johannes Nylund, grundare av Service Node

+46 (0)90-2060760

www.servicnode.se

 

2018-10-05T10:09:02+00:00