SmartEducation

Vi skapar och utvecklar ett nytt digitalt läromedel för de estetiska ämnena i skolan. Ett modernt läromedel för lärare att använda sig av, och för elever att nyttja under lektion.

SmartEducations läromedel inbjuder till ett nytt sätt att arbeta med just läromedel inom de estetiska ämnena i skolan.

Vårt koncept utvecklar vi i samarbete med en grupp bestående av lärare från olika skolor, där lärarnas profession är inom estetiska ämnen.

Konceptet anpassar vi för att användas på så väl dator som ”smarta” skrivtavlor, läsplattor och ”smarta” telefoner.

Blir du nyfiken, eller intresserad av att veta mer?

Kontakta oss så inspirerar vi dig!
Medan du funderar passar vi på att inspirera med en bra artikel om oss. Här kan du läsa en artikel från Infotech Umeå om oss.
Läs den här: De lyfter in datorn i slöjden

Kontakt

Per Nilsson

070 – 567 73 15

per.nilsson@smarteducation.nu
Philip Granered

070 – 375 71 87

philip.granered@smarteducation.nu