“Två Punkt Ett” driver ideér och projekt som syftar till att effektivt maximera utkomsten från privat och offentlig sektors verksamhet i kort och långt perspektiv. Vi gör det genom att stegvis anpassa produktion, användande och/eller bortskaffande av varor eller tjänster till konceptet “hållbar utveckling”

2011 utvecklar vi en nyskapande ”sopgalleria” tillsammans med ett kommunalt avfallsbolag. Under året arbetar vi också vidare med ett affärskoncept fokuserat på exponentiell effektivitetsökning inom ramverket ”hållbart byggande”.

Verksamheten har just skiljts ur bolaget SPKAB där våra ideér har testats fram tills idag. Nu går vi alltså vidare under namnet ”Två Punkt Ett”

Jippikajej!

Joel Smedberg

email – joel.smedberg@spkab.se

telefon – 0730786633