Medfinansieras av Europeiska unionen

Conference - Girls with mental illness

Psykepedia är företaget som brinner för att öka allmänhetens kunskap om psykisk ohälsa. Den 23 april anordnar företaget en konferens på temat Tjejer med psykisk ohälsa i Umeå.

Under dagen kommer deltagarna få ta del av tre gripande livshistorier av tjejer som på olika sätt har drabbats av psykisk ohälsa. Livshistorierna som åhörarna kommer att få ta del av lämnar ingen oberörd. Historier om insjuknande, missbruk, slutna psykiatriska avdelningar, tung medicinering och om hur man återhämtar sig.

Psykisk ohälsa har ökat tre gånger mer bland flickor än bland pojkar sedan 1990-talet. Samtidigt är det få flickor som utreds för ADHD och autismspektrumstörning.

Konferensen Tjejer med psykisk ohälsa vänder sig till deltagare som är intresserade av ämnet och som kommer i kontakt med psykisk ohälsa i sin vardag. Boka din biljett here

tjejer_med_psykisk

Share the post

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

The latest news